Burgerservicenummer in de zorg

Alle zorgverleners zijn verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. U moet zich daarom bij elke afspraak kunnen legitimeren. Starlet DC gebruikt uw BSN om uw gegevens te controleren en uit te wisselen. Daarmee werken we volgens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Wat is het BSN?

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente, heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort of identiteitsbewijs, en op uw rijbewijs.

Waarom gebruiken zorgverleners uw BSN?

Zorgverleners moeten uw medische gegevens op een betrouwbare manier kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld tussen ziekenhuis en apotheek. Door hierbij uw BSN (een uniek nummer) te gebruiken, worden minder fouten gemaakt.

Wat betekent dit voor u?

U moet zich kunnen legitimeren bij iedere afspraak. Wij weten dan zeker dat u hoort bij het BSN en de andere gegevens in onze administratie.

Let op: neem dus altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Wat moet u meenemen voor de BSN-verificatie?

Als volwassene heeft u nodig:

  • een nationaal paspoort, Europees identiteitsbewijs, rijbewijs en/of verblijfsvergunning

Kinderen

Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan heeft hij/zij voor de BSN-verificatie nodig:

  • een eigen identiteitsdocument of de bijschrijving op het paspoort van een van de ouders

Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan heeft hij/zij voor de BSN-verificatie nodig:

  • een eigen identiteitsbewijs

Meer informatie over het gebruik van uw burgerservicenummer (BSN) in de zorg vindt u op www.infoBSNzorg.nl.