ISO-accreditatie

Starlet Diagnostisch Centrum is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Deze organisatie bevordert de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en verzorgt de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. In september 2018 is de accreditatie van Starlet DC verlengd. Dit is het tiende jaar dat dit weer is behaald en de eerste keer volgens de ISO 15189. Hierbij ligt meer nadruk op de menselijke inbreng in de organisatie en de manier waarop de regelgeving in het management is verankerd. 

Verlening accreditatie door Raad voor Accreditatie