Onze partners

Bij Starlet DC werken we veel en graag met anderen samen. Deze samenwerking met vakinhoudelijke en maatschappelijke partners stimuleert de kwaliteit van ons werk en onze organisatie.

Onze vakinhoudelijke partners

Het laboratorium voor Klinische chemie, hematologie en immunologie (KCHI) van Noordwest Ziekenhuisgroep is voor onze dienstverlening cruciaal. Het KCHI verwerkt en analyseert al het materiaal dat wij bij onze cliënten afnemen. Ook werken wij samen met het KCL van het Rode Kruis Ziekenhuis. Tot slot werken wij samen met Diagnost-IQ, een dochterorganisatie en klinisch chemisch laboratorium van het Dijklander Ziekenhuis.

Naast klinische chemie hebben wij warme banden met medische microbiologie, de apotheek en pathologie. Met betrekking tot de microbiologie is het MMD van het Noordwest Ziekenhuis onze grootste partner. Daarnaast besteden wij ook onderzoek uit aan het Streeklaboratorium in Haarlem. En tot slot werken wij samen met Comicro, de microbiologiepartner van het Dijklander Ziekenhuis.

De apotheek met wie wij samenwerken is de apotheek van het Noordwest Ziekenhuis. Zij hebben ook een laboratoriumfunctie, ten behoeve van de apotheekactiviteiten. En natuurlijk stellen ze medicatie ter beschikking.

Starlet DC is lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN). De trombosedienst is aangesloten bij de Federatie van de Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Onze maatschappelijke partners

Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK)

Huisartsen Kop van Noord-Holland (HNK)

GGZ Noord-Holland Noord

In de regio Den Helder werken we samen met de afdeling arbeid en hout, een onderdeel van de dagbesteding van GGZ Noord-Holland Noord. Zij stellen voor ons onderzoekspakketjes samen, met instructie in verschillende talen.

WNK Personeelsdiensten

WNK is een re-integratiebedrijf dat erop gericht is zo veel mogelijk mensen (weer) naar de arbeidsmarkt te leiden. Starlet DC werkt in verschillende projecten met WNK samen. Een voorbeeld hiervan is het samenstellen van pakketjes met urinesets voor patiënten.