Rechten en plichten

Als cliënt van Starlet heeft u rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in verschillende wetten, onder meer in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener. Hieronder vindt u een aantal rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.

Recht op privacy

Als u voor een onderzoek bij Starlet komt, krijgt een aantal medewerkers toegang tot uw persoonlijke gegevens. Zij hebben hierbij een geheimhoudingsplicht. Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, mogen de uitslagen van de onderzoeken bekijken. 

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Starlet verwerkt uw persoonlijke en medische gegevens voor behandeling en onderzoek. Daarvoor gebruiken we een (geautomatiseerd) gegevensbestand. We verwerken uw gegevens volgens de wettelijke regels. Deze staan beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Uw plichten in de behandeling

Als cliënt heeft u behalve rechten ook plichten. Regel is dat u de medewerkers van Starlet met respect behandelt. Daarnaast is het belangrijk dat u de medewerker duidelijk en volledig informeert. Alleen dan kan hij of zij het onderzoek bij u goed uitvoeren. Verder moet u de eventuele instructies binnen redelijke grenzen opvolgen.

Identificatieplicht

Bij Starlet geldt een identificatieplicht. Dit betekent dat u of uw kind zich op verzoek van een medewerker van Starlet moet kunnen legitimeren.

Volwassenen

Als volwassene heeft u voor de identificatie nodig:

  • een geldig bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekeraar
  • uw legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning

Kinderen

Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan heeft hij/zij voor de identificatie nodig:

  • een eigen identiteitsbewijs of het paspoort/identiteitsbewijs van de ouder bij wie uw kind  staat bijgeschreven
  • een kopie van de brief van de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank (SVB) met het BSN-nummer van uw kind

Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan heeft hij/zij voor de identificatie nodig:

  • een eigen paspoort of identiteitsbewijs
  • een geldig bewijs van inschrijving van de ziektekostenverzekeraar van uw kind, of van de ouder bij wie uw kind is meeverzekerd

Onze algemene voorwaarden

Starlet DC werkt met algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al uw onderzoeken bij Starlet.