De mensen van Starlet

Voor al deze werkzaamheden is de inzet van mensen met verschillende talenten nodig. 

Een belangrijk deel van onze mensen is bloedafnamemedewerker. Dit zijn de vrouwen en mannen die bloedprikken, de juiste buis aan de juiste persoon koppelen en ervoor zorgen dat de uitslag op de  goede plek belandt. Een deel van deze medewerkers maakt ook ecg’s, verzorgt sneltesten op lab-apparatuur, bezorgt en dient medicatie toe en ondersteunt bij administratieve handelingen. Heel divers geschoolde medewerkers dus.

Onze trombosedienst verzorgt de trombosezorg aan circa 10.000 cliënten. Nadat de cliënt voor bloedonderzoek is geweest en wij de waarde kennen, bepaalt een doseeradviseur of doseerarts hoe de medicatievoorschriften voor de aankomende periode eruit komt te zien. Daarnaast staan de medewerkers de cliënten te woord en geven zij huisartsen advies over antistollingsvraagstukken.

Op werkdagen is er op ons hoofdkantoor een telefoonteam aanwezig dat reageert op alle vragen die telefonisch worden gesteld.

Voor het goed laten lopen van al deze afdelingen, locaties en werkzaamheden zijn verschillende leidinggevenden verantwoordelijk. Ook ondersteunen zij de medewerkers.

Starlet heeft veel contact met eerstelijns zorgverleners: huisartsen, verloskundigen en ook verpleeghuisartsen en artsen voor psychische zorg. Voor hen hebben wij accountmanagers in dienst, om problemen snel aan te pakken, vragen te beantwoorden en oplossingen te vinden.

Natuurlijk heeft Starlet ook een financiële afdeling waar verschillende medewerkers actief zijn, voor onder meer verslaglegging en facturatie. Daarnaast beschikken wij over een afdeling ICT, voor de systemen die wij beheren en voor het netwerk waarin iedereen aan het werk kan, ook thuis. Tot slot is er een kwaliteitsafdeling die erop let dat we alle protocollen naleven en die onze accreditatiestatus bewaakt.