Content

Uw doseerkaart: wat staat erop?

Na elke bloedafname ontvangt u een nieuwe doseerkaart. Deze bestaat uit drie delen:

  • het bovenste deel: uw adresgegevens en informatie
  • het middelste deel: uw doseerkalender
  • het onderste deel: de controlestrook

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen op uw doseerkaart precies volgt. Neem de controlestrook bij elke controle mee en geef deze aan de medewerker die uw bloed prikt.

Goed om te weten

Op het bovenste deel staan uw naam en adresgegevens. Als u de kaart omdraait, ziet u bovenaan belangrijke informatie, zoals leefregels bij het gebruik van antistollingsmedicatie. Leest u dit regelmatig nog eens door.

Op de doseerkalender vindt u:

  • de begindatum van de doseerkalender
  • de soort antistollingsmedicatie
  • de datum van uw eerstvolgende controle

U moet uw antistollingsmedicijnen innemen volgens een vast doseerschema. We bepalen dit aan de hand van de INR-uitslag. Het schema herhaalt zich en wordt zo nodig aangepast.

Het is belangrijk dat u per dag precies het aantal tabletten inneemt dat in uw doseerschema staat. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • Di 1,0  = dinsdag 1 tablet innemen
  • Wo 2,0 = woensdag 2 tabletten innemen

U begint altijd met het innemen volgens de eerste kolom (week 1). Let goed op de juiste dag. De eerste week eindigt op zaterdag. Ga op zondag door naar de tweede kolom (week 2) en begin daar bovenaan.

Op het rechtergedeelte van uw doseerkaart vindt u gegevens zoals uw naam en patiëntnummer. Ook ziet u hier op welke priklocatie u een nieuwe afspraak moet maken. Verder kunnen hier opmerkingen staan van de trombosedienst, in witte letters op een zwarte achtergrond.

Het onderste deel van uw doseerkaart is de controlestrook. Neem deze altijd mee bij uw controles, samen met uw Starlet Trombosepas.

Op deze controlestrook vult u zelf bijzonderheden in die belangrijk zijn om te melden. Denk aan een geplande vakantie, veranderingen in de medicatie of een operatie. Ook als u koorts of bloedingen heeft gehad, meldt u dit op de controlestrook.

Rechts op deze controlestrook zit een sticker met uw naam, uw geboortedatum en een barcode met uw patiëntnummer. Wordt een bloedafname uit uw arm gedaan, dan plakt onze medewerker deze sticker op het buisje met afgenomen bloed.

Gaat u met vakantie? Vertel het ons!

Geef tijdig aan ons door dat u met vakantie gaat. Dan sturen we u een vakantiebrief voor gebruik in binnen- en buitenland. Dit is een aparte bijlage bij uw doseerkaart. Hierop staan de laatste drie INR-uitslagen. Ook vindt u hier de gegevens die nodig zijn als u tijdens uw vakantie uw INR-waarde moet laten prikken. Alleen als dit medisch verantwoord is, krijgt u een doseerschema mee voor uw hele vakantie.