Zakelijke dienstverlening: diagnostiek voor bedrijven en instellingen

Voor laboratoriumonderzoek en biometrie maakt Starlet afspraken op maat met bedrijven en instellingen in de regio Noord-Holland Noord. 

Starlet voor bedrijven

Krijgen uw medewerkers een periodiek medisch onderzoek? Uw bedrijfsarts kan dan de bloedafname aan ons uitbesteden, inclusief de planning. Dit is op twee manieren mogelijk:

1) We komen naar uw bedrijf om ter plaatse bloed te prikken
2) We roepen uw medewerkers op om op een afgesproken moment naar een vastgestelde bloedafnamelocatie van Starlet te komen. Ook een eigen voorkeurslocatie is mogelijk. 

Starlet voor instellingen

Aangepast aan de wensen van uw organisatie doen wij een aanbod op maat. Gemaakte afspraken leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA). Goed om te weten: de medewerkers van Starlet zijn getraind in het omgaan met uiteenlopende cliëntgroepen. Hierdoor kunnen zij ook uw bewoners/cliënten op de juiste manier benaderen.

Voor welke instellingen werken wij?

  • GGZ-instellingen
  • penitentiaire inrichtingen 
  • tbs-klinieken
  • asielzoekerscentra 
  • revalidatiecentra
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • zorginstellingen voor mensen met een beperking
  • diëtistenpraktijken
  • verloskundigenpraktijken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een eigen overeenkomst met Starlet? Stuurt u dan een mail naar ons accountmanagement. Ook kunt u ons ook bellen: 085 7 736 736.