Content

Hartechografie

Heeft u hartklachten en wil uw arts een echo van uw hart laten maken? Voor dit onderzoek kunt u eens per twee weken terecht op de hart-longafdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Uw arts meldt u aan en u ontvangt een afspraak per post. Neem een geldig legitimatiebewijs en het aanvraagformulier mee. Dat laatste hoeft niet als het formulier al digitaal is verstuurd. 

Wat laat een hartecho zien?

De beelden die worden gemaakt, geven informatie over de vorm van het hart. Ook krijgt de cardioloog een indruk van het functioneren van bijvoorbeeld de hartkleppen, de hartkamers, de hartspier en bloedvaten. Verder kunnen we op een echo bekijken of een hart eerder schade heeft opgelopen.

Hoe gaat het onderzoek?

Het maken van een hartecho duurt 30 tot 60 minuten. De onderzoeker smeert gel op de huid van de borst en zet hierop een soort microfoontje. Dit zendt geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. Hierdoor worden op een computerscherm beelden zichtbaar. Deze worden opgeslagen en onderzocht door een cardioloog. 

Hoe krijgt u de uitslag van de hartecho?

De uitslag van de echo sturen we naar uw huisarts, meestal binnen 5 werkdagen. Hij/zij kent uw medische geschiedenis en kan u de uitslag het beste uitleggen. Starlet geeft u hierover geen informatie.